Dormicum 15 Mg

DORMICUM 15mg KOPEN

Wat doet dit Dormicum medicijn en waarbij wordt het gebruikt?

De werkzame stof in Dormicum is midazolam. Midazolam behoort tot de benzodiazepinen. Het is een rustgevend medicijn, werkt spierontspannend en daarnaast verminderd het gevoelens voor angst en wordt de overdracht van prikkels in de hersenen beïnvloedt. Artsen schrijven Dormicum vaak voor bij patiënten die slapeloosheid ervaren, onrustig zijn of aanvallen van epilepsie hebben. Ook bij alcoholontwenning en de hik wordt dit middel voorgeschreven.

 

Slapeloosheid

Verschijnselen

Men spreekt van slapeloosheid wanneer iemand een langere tijd slecht slaapt en daardoor overdag niet goed meer kan functioneren. Mensen die slaapproblemen hebben, hebben vaak last van zorgen en/of spanningen. Daarentegen kunnen ook lichamelijke klachten als pijn of jeuk slapeloosheid veroorzaken.

 

Behandeling

Wanneer u naar uw huisarts gaat met slaapklachten geeft de arts in de meeste gevallen niet direct een slaapmiddel mee. Artsen proberen eerst om de oorzaak van de slaapklachten te verhelpen. Wanneer u pijn heeft, bijvoorbeeld met een pijnstiller. Of met rustgevende adviezen wanneer u veel wakker blijft door te piekeren. Enkele van deze adviezen kunnen zijn:

– Het vermijden van koffie in de avond

– Het vermijden van alcohol als slaapmiddel

– Probeer een vast ritme te creëren

– Vermijd vast voedsel vlak voor het slapen gaan

– Gebruik de slaapkamer niet als werk-, studeer- of tv kamer

– Overdag niet slapen

Als deze maatregelen bij u niet helpen of niet mogelijk zijn, kan de arts gedurende enkele dagen dit medicijn voorschrijven.

 

Werking Dormicum

Het middel Midazolam in Dormicum werkt zeer rustgevend en maakt erg suf. Daarnaast is het een spierontspannend middel. Hierdoor val u makkelijker in slaap en geschikt wanneer u moeite heeft met inslapen. Gebruik het niet wanneer u verwacht in de nacht wakker te worden.

 

Effect

Ongeveer een half uur na inname van de tablet wordt u rustiger en slaperig. Het is daarom belangrijk er voor te zorgen dat u thuis bent en geen ingewikkelde klussen meer hoeft te doen. Daarnaast is het belangrijk dat u makkelijk uw bed kunt bereiken. De werking van dit medicijn houdt gemiddeld twee tot vier uur aan. Het is belangrijk dit slaapmiddel niet te vaak te gebruiken. Bij overmatig gebruik neemt de werking van het middel af, aangezien uw lichaam er aan went.

 

Toepassing bij ernstig zieke mensen

Midazolam wordt ook toegepast bij mensen die ernstig ziek zijn of op sterven liggen. Het wordt gegeven om angst te onderdrukken, een rust te creëren of pijn te onderdrukken. Daarnaast kunnen mensen hiermee kunstmatig in slaap gehouden worden. Door de korte werkingsduur van dit medicijn is het ook mogelijk om tussentijds snel wakker te worden. In deze gevallen wordt dit medicijn toegediend via een infuus of injectie.

 

Onrust

Bij onderzoeken of kleine ingrepen

Medische onderzoeken of kleine medische ingrepen kunnen soms zo onaangenaam zijn dat u er zeer onrustig onder bent. Dat bemoeilijkt de ingreep en verhoogt de pijn en het ongemak.

Met dit medicijn kunt u een onderzoek of ingreep meer ontspannen ondergaan. Dit medicijn werkt bovendien spierverslappend wat een bijkomend voordeel is bij bepaalde ingrepen. Bijvoorbeeld als een slang moet worden ingebracht bij een endoscopie. De tablet werkt binnen een half uur. De injectie werkt binnen tien minuten. De werking houdt meestal twee tot vier uur aan.

 

Bij ernstige opwinding of onrust

Dit medicijn wordt soms gegegeven als u erg opgewonden of onrustig bent. Dit kan zo ernstig zijn dat u en een gevaar bent voor uzelf en voor de omgeving. De hulpverlener zal eerst proberen u tot kalmte te brengen. Als dit niet lukt, kan de hulpverlener u een middel geven om rustiger te worden, zoals midazolam. Dit medicijn wordt dan toegediend via een injectie. De injectie werkt binnen tien minuten.

 

Epilepsie

Verschijnselen

Epilepsie (vallende ziekte) is een aandoening van de hersenen waarbij een soort kortsluiting in de hersenen ontstaat. Dit gebeurt in aanvallen. De hersenen zijn dan even ontregeld, met bijvoorbeeld spiertrekkingen of bewusteloosheid als gevolg.

 

Oorzaak

Epilepsie kan verschillende oorzaken hebben waardoor het ontstaat. Zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte en (zelden) een hersentumor. Meestal is er sprake van aanleg en is de oorzaak onbekend. Epilepsie kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal op kinderleeftijd.

 

Behandeling

Wanneer een epilepsie-aanval langer duurt dan vijf minuten, moet deze snel worden gestopt. In veel gevallen wordt dit gedaan met een klysma met Diazepam. In sommige gevallen wordt Midazolam gebruikt. Midazolam kan door mensen uit uw omgeving worden toegediend. Midazolam kan worden toegediend op verschillende manieren. Veelal gaat dit als neusspray, als injectie of als klysma. Het kan daarnaast ook worden toegediend via de wangzak. Midazolam wordt dan via de wangzak in de bloedbaan opgenomen. Ook wordt dit medicijn gebruikt bij pasgeboren kinderen met epileptische aanvallen. Artsen starten vaak met Fenobarbital. Wanneer Fenobarbital niet goed werkt, kan een arts Midazolam gebruiken als alternatief.

 

Werking

Midazolam beïnvloedt prikkels in de hersenen die epileptische aanvallen kunnen oproepen. Midazolam als klysma werkt binnen 10 tot 20 minuten. Midazolam als injectie werkt binnen enkele minuten. De werking houdt twee tot vier uur aan.

 

 

Voortdurende hik

Oorzaak

Wanneer iemand de hik heeft, trekt het middenrif (een spier tussen de longen en buik) vanzelf samen. Dit kan ontstaan wanneer iemand te snel eet of drinkt, niet goed kauwt of door koolzuurhoudende dranken. Ook het drinken van alcohol kan de hik veroorzaken. De zenuwen in de keel en het middenrif worden hierdoor geprikkeld en het middenrif gaat daarbij samentrekken (krampen). Soms hebben mensen met een aandoening van de longvliezen of een aandoening van de maag vaak de hik. Meestal is de hik onschuldig en gaat over het algemeen na korte tijd weer over. Soms houdt de hik langer aan, wat kan leiden tot pijn in de borst en tot uitputting

 

Behandeling

Om hik aanvallen te voorkomen kan met het beste rustig eten en drinken. Echter wanneer men een lang aanhoudende hik heeft, wordt in sommige gevallen Bacoven gegeven. Als dit niet werkt, of niet mogelijk is, kan Midazolam worden gegeven. Hoe Midazolam werkt bij de hik is niet bekend.

 

Alcoholontwenning

Verschijnselen

Wanneer u verslaafd bent aan alcohol en hiermee wilt stoppen is het mogelijk dat u last kan krijgen van ontwenningsverschijnselen. Voorbeelden hiervan zijn transpireren, misselijkheid, prikkelbaarheid, hoofdpijn, angst, versnelde hartslag, trillen, hallucinaties, slapeloosheid en epileptische toevallen.

 

Behandeling

Midazolam wordt gebruikt om gedurende de eerste paar dagen na het stoppen deze ontwenningsverschijnselen te verminderen.

 

Werking

Midazolam werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en kan epileptische toevallen voorkomen. Hierdoor verminderen ontwenningsverschijnselen, zoals angst, paniek, trillen, versnelde hartslag, zweten en slapeloosheid. U vermindert ook de kans op een epileptisch aanval. Het effect begint binnen een half uur na toediening en houdt 2 tot 4 uur aan.

 

Op welke bijwerkingen moet ik letten?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven, ook de volgende dag.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

 

Regelmatig, zelden ook nog de volgende dag

 • Slaperigheid, sufheid en vermoeidheid. Hierdoor zijn uw reactie- en concentratievermogen verminderd, waardoor u een grote kans heeft op ongelukken. U heeft bijvoorbeeld meer kans te vallen als u ‘s nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan. Ongelukken kunnen bijvoorbeeld ook plaatsvinden: in het verkeer, bij het beklimmen van een ladder, bedienen van apparaten of bij bewakings- en controlewerkzaamheden.

 

Regelmatig, na gebruik van de neusspray

 • Prikkelend of stekend gevoel in de neus direct na toediening. Verder een loopneus of soms pijn aan de neus.
 • Irritatie van de ogen en tranende ogen directna toediening. Deze bijwerkingen zijn voorbijgaand. Raadpleeg uw arts als ze blijven bestaan.
 • Irritatie in de keel

 

 

Soms, zelden ook nog de volgende middag bij gebruik als slaapmiddel

 • Verminderde coö Hierdoor kunt u onhandig zijn in uw bewegingen en moeite hebben duidelijk te spreken (te articuleren).
 • Spierzwakte, krachteloos gevoel in spieren. Deze bijwerking kan de volgende andere klachten veroorzaken.
 • Wazig zien of dubbelzien, door een tijdelijk effect op de oogspieren.
 • Incontinentie voor urine of juist moeilijk kunnen plassen. Deze bijwerkingen ontstaan door onvoldoende beheersing van de blaasspier.
 • Snurken door verslapping van de huig. Heeft u tijdens uw slaap wel eens last heeft dat uw adem korte tijd stilvalt (slaapapneu)? U kunt hier door dit medicijn meer last van krijgen. Neem contact op met uw arts als u dat merkt.
 • Vallen, vooral doordat dit medicijn ook de coördinatie vermindert. Vooral ouderen en mensen met spierziekten hebben hier kans op.
 • Mensen met myasthenia gravis (een ernstige spierziekte) kunnen meer last krijgen van deze ziekte. Raadpleeg uw arts bij verergering van de klachten (zoals algemene spierzwakte, dubbelzien, dichtvallende oogleden, moeite met slikken, kauwen of ademhalen).
 • Trager denken, geheugenproblemen, moeilijker kunnen concentreren, minder alert zijn, verwardheid. Deze klachten kunnen toenemen als u dit medicijn langere tijd gebruikt.
 • Afname gevoelens: dit middel vlakt niet alleen emoties zoals angst en spanning af, maar ook positieve, zoals blijdschap en tevredenheid. Ook uw betrokkenheid bij en inlevingsvermogen in anderen kan verminderen.

 

Zelden

 • Maagdarmstoornissen, zoals misselijkheid, verstopping en diarree, droge mond of juist extra speekselvorming, en problemen met slikken. Veranderde eetlust: meer of juist minder trek. Hierdoor ook veranderingen in het lichaamsgewicht.
 • Hoofdpijn en duizeligheid. Deze bijwerkingen verdwijnen meestal na enige tijd als u gewend bent geraakt aan het medicijn.
 • Geheugenverlies van gebeurtenissen die plaatsvinden tijdens gebruik van dit medicijn. Bijvoorbeeld gebeurtenissen in de nacht of vlak na toediening.
 • Zweten en hartkloppingen.
 • Droge ogen. Vooral mensen met contactlenzen kunnen last krijgen van droge ogen.
 • Huiduitslag en jeuk. Meestal is dit onschuldig, maar (zeer zelden) kunnen de verschijnselen ernstig zijn. Raadpleeg uw arts als de uitslag er ongewoon uitziet, als u er last van heeft, of als u ook koorts of blaren krijgt.
 • U kunt last krijgen van ontwenningsverschijnselen als u stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Bouw daarom altijd geleidelijk af als u dit medicijn meerdere dagen achter elkaar heeft gebruikt.
 • Verminderde werkzaamheid als u dit medicijn gedurende meer dan twee weken iedere dag gebruikt. Het medicijn werkt dan niet meer of werkt minder goed om te slapen. Gebruik dit medicijn daarom alleen af en toe of voor periodes van maximaal twee weken.

 

Zeer zelden

 • Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend.
 • Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunnen waandenkbeelden en hallucinaties voorkomen.Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander middel nodig.
 • Depressieve gevoelens kunnen aan het licht komen.
 • Minder zin in seks.
 • Bij de injecties: ademhalingsproblemen. De arts zal daar op letten tijdens de behandeling.

 

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

 

Hoe?

Tabletten

 • Neem de tablettenin met een glas water.

 

Drank

 • De drank omschudden voor gebruik.
 • Gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje, maatlepel of doseerspuitje.

 

Neusspray

 • Bij een epilepsie-aanval zal een gezinslid, verzorger of arts de neuspray bij u toedienen.
 • Bij het eerste gebruik van de spray, moethet pompje een paar maal worden ingedrukt in de lucht.

De spraykamer kan zich dan vullen met de oplossing. De volgende keren is dit niet meer nodig.

 • Uw hoofd wordtrechtop gehouden.
 • De tuit wordtin één neusgat gebracht en het andere neusgat wordt dichtgedrukt.
 • Het pompje wordt eenmaal ingedrukt.
 • Na gebruik moet de tuit goedworden schoongemaakt met lauw water en moet de flacon goed worden afgesloten.

 

Klysma

 • Bij een epilepsie-aanval zal een gezinslid, verzorger of arts de klysma bij u toedienen.
 • U wordt op uw zij gelegd met uw onderste been gestrekt en uw bovenste been opgetrokken.
 • Het dopje wordt verwijderd.
 • De lange tuit wordt zo ver mogelijk via de anus naar binnen gebrachtin de darm.
 • De fles wordt langzaam leeg
 • De tuit wordtuit de anus gehaald terwijl men de fles ingedrukt houdt. Hiermee wordt voorkomen dat de vloeistof weer in de fles terugloopt.
 • U moetzo mogelijk vijf tot tien minuten blijven liggen om te voorkomen dat de vloeistof er weer uitkomt.

 

Vloeistof voor in de wangzak

 • Bij een epilepsie-aanval zal een gezinslid, verzorger of arts deze vloeistof bij u toedienen.
 • Gebruik een ampul met injectievloeistof.
 • Met een spuit met naald wordt de juiste hoeveelheidvloeistof uit de ampul opgezogen.
 • De naald wordt verwijderdvan de spuit.
 • De vloeistof wordt langzaam inde wangzak gespoten. De vloeistof mag niet uit de mond komen.
 • De vloeistof wordt met vingersover het slijmvlies van de wang gewreven.

 

Injecties

 • Injecties worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

 

Wanneer?

 

Slapeloosheid

Neem het medicijn ongeveer een halfuur voor u wilt gaan slapen in. Neem het alleen als u na inname minstens zeven uur de tijd heeft om te slapen. Als u voor die tijd wakker moet worden zult u nog te veel last van de versuffende werking hebben.

 

Medische ingrepen of onderzoeken

Uw arts heeft aangegeven hoeveel tijd van te voren u dit medicijn moet innemen. Bij de tabletten is dat vaak een half uur voorafgaand aan de ingreep of het onderzoek. Een injectie werkt binnen vijf minuten.

Epilepsie

U moet dit middel gebruiken als de epilepsie-aanval langer dan vijf minuten duurt.

 

Hoe lang?

 

Slapeloosheid

Als u dit middel af en toe eens gebruikt kan het u goed helpen met slapen. Gebruikt u het bijna elke nacht, dan is het effect na enkele weken weg. Gebruik het daarom alleen in bijzondere situaties. Bij dagelijks gebruik gedurende enkele dagen, heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van dit medicijn om in slaap te vallen. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar.

 

Epilepsie

Meestal stopt de aanval als u dit middel één keer gebruikt. Soms is het nodig dit middel nog een keer te gebruiken. Als de aanval niet stopt, moet u naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt u verder behandeld.

 

Hik

Gebruik dit medicijn zolang u last blijft houden van de hik. Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 

Slapeloosheid

Kunt u ‘s nachts niet slapen en wilt u alsnog een slaapmiddel innemen? Dit kan, maar houd er rekening mee dat het slaapmiddel enkele uren blijft werken. Als u eerder moet opstaan, kunt u moeilijk wakker worden en heeft u later een verminderd reactievermogen.

 

Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan…

 

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Wilt u weten of u met dit medicijn mag autorijden? Beantwoord dan de vragen in het schema hieronder.

Let op: als u epilepsie heeft, mag u vaak niet autorijden. Of u mag autorijden, hangt af van bepaalde keuringseisen. Overleg hierover met uw arts. Ook is er eenbrochure ‘Epilepsie en rijgeschiktheid’ van het Epilepsiefonds. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

*Let op: Gebruikt u dit middel als slaapmiddel? Het werkt dan alleen goed als u het af en toe gebruikt. Bij dagelijks gebruik neemt de werking af. Uw lichaam went dan aan het effect.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema ‘Medicijnen in het verkeer’ lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

 

alcohol drinken?
Beperk het gebruik van alcohol en drink het liever niet. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol dan u gewend bent. Bovendien versterkt alcohol de bijwerkingen van dit medicijn, zoals sufheid en een verminderde coördinatie.

alles eten?
Heeft dit medicijn een wisselwerking met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje ‘samenstelling’.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op het reactievermogen en coördinatievermogen versterken elkaar. Dan kan midazolam nog langer dan 3 dagen doorwerken. U kunt dan bijvoorbeeld nog langer geen autorijden.

Door de volgende medicijnen kan de hoeveelheid midazolam in het bloed stijgen. Hierdoor zijn de werking en de bijwerkingen, zoals sufheid, sterker. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Misschien kan deze u een medicijn voorschrijven dat deze wisselwerking niet heeft.

 • De antidepressiva fluoxetine en fluvoxamine.
 • De medicijnen bij hart- en vaatziekten verapamil en diltiazem.
 • De antibiotica erytromycine en claritromycine.
 • De medicijnen tegen schimmelinfecties itraconazol, ketoconazol, fluconazol, posaconazol en voriconazol.
 • Het maagmiddel cimetidine.
 • Medicijnen gebruikt bij hiv-infectie: atazanavir, darunavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, ritonavir, saquinavir en tipranavir.
 • Telaprevir, simepravir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C.

De volgende medicijnen verminderen de werking van midazolam. Uw arts zal hiermee rekening moeten houden bij het bepalen van de dosering. Misschien kan de arts u een medicijn voorschrijven dat deze wisselwerking niet heeft.

 • De medicijnen tegen epilepsie fenytoïne, carbamazepine, barbituraten zoals fenobarbital, primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bijzenuwpijn of manische depressiviteit.
 • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
 • Medicijnen die sint-janskruid bevatten. Dit heet ook wel hypericum en is zonder recept verkrijgbaar.
 • De medicijnen tegen kanker dabrafenib en enzalutamide.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Kan ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap

Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of dit binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is onvoldoende bekend om zeker te weten of het veilig is. Weeg daarom samen met uw arts de ernst van uw aandoening af tegen het risico voor het kind.

Slik dit medicijn NIET vanaf de achtste maand van de zwangerschap. Bij gebruik na de achtste maand kan uw kind na de geboorte zo versuft en slap zijn dat het moeite heeft adem te halen. Bovendien kunnen bij de baby ontwenningsverschijnselen ontstaan.

Eenmalig gebruik tijdens een epilepsie-aanval is wel mogelijk. Overleg hierover met uw arts.

Borstvoeding

Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Dit medicijn komt in de moedermelk. Het kan dan bijwerkingen bij het kind geven. Mogelijk kan uw arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven dat u wel veilig kunt gebruiken.

Kan ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u dit middel slechts enkele dagen achter elkaar heeft gebruikt, kunt u in één keer stoppen. Er treden dan over het algemeen geen ontwenningsverschijnselen op.

Slapeloosheid

Heeft u dit slaapmiddel meerdere dagen achter elkaar gebruikt, en gebruikt u het dan opeens niet meer? Dan heeft u kans op ‘ontwenningsslapeloosheid’. Uw lichaam verwacht het effect van het slaapmiddel om in slaap te vallen. In het begin gaat het slapen daardoor weer moeilijker. Gebruik het daarom alleen af en toe en nooit meer dan enkele dagen achter elkaar. Heeft u het wel langere tijd gebruikt? Bouw de dosering dan langzaam af.