Aanbieding!

Temazepam 20 Mg tabletten online kopen

 

 60,00  45,00

Temazepam 20 mg tabs
(Rustgevend, Spierverslapper, Slapeloosheid, Angstgevoelens)
20 mg/tab

MERK APOTEX !

Beschrijving

Productbeschrijving Temazepam 20 Mg tabletten online kopen

Share Button

WAT IS TEMAZEPAM 20 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Geneesmiddelengroep

Temazepam behoort tot de groep van de zogenaamde benzodiazepinen.

Toepassing van het geneesmiddel

Temazepam 20 mg wordt gebruikt bij kortdurende behandeling van ernstige slaapstoornissen, die het normaal functioneren verstoren of waaronder ernstig geleden wordt.

WAT U MOET WETEN VOORDAT U TEMAZEPAM INNEEMT

Neem Temazepam niet in:

  • wanneer u overgevoelig bent voor temazepam of hieraan verwante stoffen (zogenaamde benzodiazepinen);
  • indien u lijdt aan de ziekte myasthenia gravis (ernstige spierzwakte);
  • bij een ernstige ademhalingsstoornis;
  • indien u lijdt aan het slaap-apnoe syndroom (onderbreking van de ademhaling tijdens de slaap);
  • bij kinderen;
  • bij een ernstig gestoorde leverfunctie.

Wees extra voorzichtig met Temazepam:

Een afname van de slaapverwekkende effectiviteit van Temazepam kan mogelijk optreden na gebruik gedurende enkele weken.

Het gebruik van dit medicijn kan leiden tot lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid. Het risico hierop neemt toe bij een hogere dosering en bij de duur van de behandeling. De kans is ook groter als u een verleden heeft van alcohol- en/of drugsmisbruik.

Indien u acuut stopt met dit medicijn nadat afhankelijkheid is ontstaan kunnen ontwenningsverschijnselen optreden, zoals hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid. In ernstige gevallen kunnen zich de volgende verschijnselen voordoen: verandering van de persoonlijkheid, verlies van gevoel voor realiteit, verhoogde gehoorscherpte, doof gevoel en tintelingen in de ledematen, overgevoeligheid voor licht, geluid en aanraking, hallucinaties en epileptische aanvallen.

Indien u stopt met het gebruik van dit medicijn kunnen uw oorspronkelijke klachten terugkomen (=rebound effect), dit is echter van tijdelijke aard. Het risico hierop is groter indien u acuut stopt met het gebruik van dit medicijn.
U wordt dus aangeraden om de behandeling in overleg met uw arts geleidelijk te beindigen. De behandelingsduur dient zo kort mogelijk te zijn; maximaal 4 weken inclusief het afbouwen van de dosering.

Houdt u er rekening mee dat minimaal 7-8 uur slaaptijd beschikbaar moet zijn.
Indien minder slaaptijd beschikbaar is neemt de kans op kortdurend geheugenverlies toe.

Tegengestelde reacties zoals, rusteloosheid, opwinding, prikkelbaarheid, agressiviteit, waanideën, woede-aanvallen, nachtmerries, hallucinaties, ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychosen), onaangepast gedrag en andere gedragsstoornissen kunnen voorkomen. Het risico hierop is groter bij kinderen en ouderen. Indien deze reacties optreden wordt u geadviseerd uw arts te raadplegen.

De dosering bij ouderen en bij patiënten met chronische ademhalingsproblemen is lager dan gebruikelijk. U mag dit medicijn niet gebruiken bij ernstige stoornis in de werking van de lever. Het wordt niet aanbevolen om Temazepam te gebruiken bij behandeling van psychosen (ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is). Dit medicijn mag niet als enige behandeling worden toegepast als u last heeft van neerslachtigheid of angstgevoelens die daarmee gepaard gaan.

Kijk voor meer informatie over temazepam op www.Apotheek.nl.